Projektek  
   Megújuló tankönyvek- OFI 2014-07-10  

Megújuló tankönyvek
A pedagógiai munkával szemben támasztott új követelmények és a diákokat és tanáraikat is körülvevő infokommunikációs környezet tartalmi, pedagógiai és technológiai szempontból is új típusú tankönyvek és hozzájuk majd közvetlenül kapcsolódó taneszközök kifejlesztését teszik szükségessé.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a megújuló tankönyvek és taneszközök elkészítését az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) végezte. A megújuló tankönyvek a 2013/14 es évben megújuló szakiskolai közismereti képzés 9. évfolyama után - kiterjedő módon - első alkalommal a szeptemberben induló tanévben kerülnek az iskolákba. A fejlesztés 2014/2015-ben valósul meg teljeskörűen, a fejlesztést az Európai Unió 4,6 milliárd forinttal támogatja.
A tankönyveket nagy tekintélyű, a tankönyvírás területén gyakorlattal rendelkező szakemberek írták. A 2014/2015-ös tanévre 27 megújuló tankönyv nyomtatott és digitális változata valamint 21 db munkafüzet és 2 db szöveggyűjtemény, tehát összesen 50 könyv (62 kötet) jelenik meg a kerettantervekhez igazodva, felmenő rendszerben az általános iskolák 1., 2., 5., 6. és a középiskolák 9., 10. évfolyamai számára.
A megújuló tankönyvek fejlesztésénél hangsúlyos a tudományos és tanárképző intézmények (egyetemek), valamint a gyakorló pedagógusok osztálytermi tapasztalatainak felhasználása is. A tankönyvek mellett szakmai segítőrendszerek fejlesztése is zajlik: munkalapok, tanári kézikönyvek, mérőeszközök stb. készülnek a pedagógusok munkájának támogatása céljából.
A megújuló tankönyvek tankönyvvé nyilvánításával kapcsolatban meghatározó elvi újítás, amelyre korábban ekkora körben nem volt példa, hogy a majdani végső változatok elkészítése a pedagógusok, diákok és szülők véleményeinek érdemi és meghatározó figyelembevételével történik. Ezért nevezi a jogszabály ezt a könyvet kísérleti tankönyvnek. Az ilyen, kipróbáláson alapuló tankönyvfejlesztésre a piaci alapú tankönyvellátás korábban nem adott lehetőséget.
Az új taneszközök a korszerű, tanulóközpontú oktatási elvre épülnek és a diákok kompetenciáinak fejlesztésére fókuszálnak. A megújuló tankönyvek sokszínűek, számos pedagógiai módszert vonultatnak fel és a legkorszerűbb pedagógiai metodikák felhasználásával készülnek.
A megújuló tankönyvek iskolai környezetben zajló kipróbálási fázison mennek keresztül. Ebbe a munkába, az ún. partneri programba önkéntesen 126 iskola és 966 pedagógus jelentkezett.
A megújuló tankönyvekből 1501 iskola 862.000 példányt rendelt meg. Ezen könyvek a mai nappal már elkészültek a nyomdában, és a Könyvtárellátó (KELLO) raktáraiba kerülnek.
A megújuló tankönyvek többségét önköltségi áron (kötetenként kb. 350-400 Ft), a szakiskolai megújuló közismereti tankönyveket pedig térítésmentesen biztosítja az OFI a diákoknak. A megújuló tankönyvellátás már az idei évben több mint 1,5 milliárd forint megtakarítást eredményezett, melyből félmilliárd forint a családok pénztárcájában maradt (olcsóbbak lesznek a könyvek), 1 milliárd forinttal pedig a költségvetés kiadásai csökkennek.
További információ:
Szlopóczki Janka: +36 70 953 0308
olsensport@olsensport.hu